שיטה להבנה מעמיקה יותר של נושאים 98

שיטה להבנה מעמיקה יותר של נושאים

מחקר חדש בראשו עומדת גברת ג'וליה זאבלה, פסיכולוגית חוקרת מאוניברסיטת קולומביה, גילה כי להתווכח עם עצמכם מועיל להבנת נושאים בצורה מעמיקה יותר.

בחינת בעיה בצורה של וויכוח או דיאלוג בין שני אנשים עוזר להגעה להבנה עמוקה מתוחכמת יותר של הנושא.

למחקר נבחרו 60 משתתפים אשר נדרשו לבצע משימת כתיבה בת שעה אחת.
– חלק אקראי מהמשתתפים נדרשו לרשום דיאלוג בין שני שדרני טלוויזיה הדנים בנוגע לשני מועמדים לראשות העיר.
– החלק האחר נדרשו לרשום מאמר שכנוע המדגיש את היתרונות של כל אחד מן המועמדים לראשות.


לבסוף, כל המשתתפים נדרשו לרשום תשדיר בחירות בן 2 דקות לקידום כל אחד מהמתמודדים לראשות העיר.

תוצאות הניסוי גילו כי המשתתפים אשר כתבו את הדיאלוג הצליחו יותר בחיבור בעיה אל פתרון, ביצעו השוואה רבה ומעמיקה יותר בין המתמודדים, כתבו יותר הצהרות ביקורתיות בנוגע למתמודדים האחרים והצליחו לשלב מספר בעיות שונות לתוך מסגרת אחת של הבנה ופתרון.


הדיאלוג, הוויכוח הדמיוני שביצעו המשתתפים הוביל אותם אל הרחבה וחידוד החשיבה שלהם ועיבוד עמוק יותר של הנתונים.


דיאלוג עם עצמך יוצר הבנה מתוחכמת ומורכבת יותר של ידע בנושא, לפי תוצאות ניסוי ממחקר נפרד.
בזמן שחלק מהמשתתפים בקבוצת כותבי המאמר התייחסו אל 'ידע' כקבוצה של עובדות עם הפרדה מוחלטת מהשיפוט האנושי (ויקיפדיה: הקשר בין נתונים, מידע וידע – כדי ליצור ידע יש ליצור קשרים בין מושגים ולהבין כיצד משתנים או אירועים מסוימים תלויים זה בזה או משפיעים זה על זה.), אף אחד מקבוצת כיתובי הדיאלוג לא עשה זאת.

"כל האפשרי צריך להיעשות על מנת לעודד ולתמוך בנושאים בשיח אמיתי בבעיות חשובות, אך הממצאים שלנו מראים כי הצורה הדמיונית של האינטראקציה שבדקנו עשויה להיות תחליף יעיל כיוון שלעתים קרובות מידי חסר לעמדות בנושא מסוים ניתוח עמוק שתומך בהן."

אומרת פרופסור דינה קון, ממחברי המחקר.


מקור

Send this to a friend